พื้น PVC ระบบคลิกล็อค

Certificate

กระเบื้องยาง ECO CLICK ขายดีที่สุดในอเมริกา
กระเบื้องยาง ECO CLICK ขายดีที่สุดในอเมริกา
กระเบื้องยาง ECO CLICK ขายดีที่สุดในอเมริกา

"ECO CLICK+" plus ผลิตและนำเข้าจากต่างประเทศ แต่ทาง บริษัทมีหน่วยงานคัดเลือกผลิตภัณฑ์ และตรวจ สอบคุณภาพเพื่อการใช้งานให้ได้มาตรฐานสากล ECO CLICK+ ที่มาจากต่างประเทศ จึงเป็นอีกนวัตกรรม ECO รักษาสิ่งแวดล้อมตั้งแต่กระบวนการผลิตจนถึงมือคุณ 


การออกแบบที่นำทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ โดยที่การใช้นั้นทำให้เกิดมลภาวะกลับเข้าสู่ระบบนิเวศน์น้อยที่สุดในอุดมคติแล้วหากทรัพยากรที่ถูกใช้แล้วนั้นสามารถย่อยสลายโดยธรรมชาติ เช่นเดียวกับวงจรชีวิตของสิ่งมีชีวิตทั้งหลายได้เป็นสิ่งที่ดีที่สุดแต่ในความเป็นจริงหากทรัพยากรเหล่านั้น สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำใหม่ได้บ้างตามธรรมชาติก็ถือว่าได้บรรลุวัตถุประสงค์ของเรา

Dimension : 30.48x60.96 cm. Thickness  5.0mm​

พื้น pvc ระบบคลิ๊กล๊อค  ECO CLICK สินค้าใหม่เคลือบ UV 2ชั้น

Brands

Location

Contact

พื้น pvc ระบบคลิ๊กล๊อค  ECO CLICK สินค้าใหม่เคลือบ UV 2ชั้น

Call Center

02-349-7777

Web Site ที่เกี่ยวข้อง

 2018 ECOCLICK+

©

ALL RIGHTS RESERVED 

พื้น pvc ระบบคลิ๊กล๊อค

Menu

กระเบื้องยาง ECO CLICK สินค้าใหม่เคลือบ UV 2ชั้น