พื้น PVC ระบบคลิกล็อค

Certificate

พื้น pvc ระบบคลิ๊กล๊อค ECO CLICK สินค้าใหม่เคลือบ UV 2ชั้น
พื้น pvc ระบบคลิ๊กล๊อค ECO CLICK สินค้าใหม่เคลือบ UV 2ชั้น
พื้น pvc ระบบคลิ๊กล๊อค ECO CLICK สินค้าใหม่เคลือบ UV 2ชั้น
พื้น pvc ระบบคลิ๊กล๊อค ECO CLICK สินค้าใหม่เคลือบ UV 2ชั้น
พื้น pvc ระบบคลิ๊กล๊อค ECO CLICK สินค้าใหม่เคลือบ UV 2ชั้น

"ECO CLICK+" plus ผลิตและนำเข้าจากต่างประเทศ แต่ทาง บริษัทมีหน่วยงานคัดเลือกผลิตภัณฑ์ และตรวจ สอบคุณภาพเพื่อการใช้งานให้ได้มาตรฐานสากล ECO CLICK+ ที่มาจากต่างประเทศ จึงเป็นอีกนวัตกรรม ECO รักษาสิ่งแวดล้อมตั้งแต่กระบวนการผลิตจนถึงมือคุณ 


การออกแบบที่นำทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ โดยที่การใช้นั้นทำให้เกิดมลภาวะกลับเข้าสู่ระบบนิเวศน์น้อยที่สุดในอุดมคติแล้วหากทรัพยากรที่ถูกใช้แล้วนั้นสามารถย่อยสลายโดยธรรมชาติ เช่นเดียวกับวงจรชีวิตของสิ่งมีชีวิตทั้งหลายได้เป็นสิ่งที่ดีที่สุดแต่ในความเป็นจริงหากทรัพยากรเหล่านั้น สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำใหม่ได้บ้างตามธรรมชาติก็ถือว่าได้บรรลุวัตถุประสงค์ของเรา

พื้น pvc ระบบคลิ๊กล๊อค ECO CLICK สินค้าใหม่เคลือบ UV 2ชั้น

Self Leveling​

สินค้าแนะนำ​

สารปรับแต่งพื้นสำเร็จรูป ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ทำให้หลังการปูพื้นเกิดประสิทธิภาพในการใช้งานได้ดียิ่งขึ้น​

Dimension : 185x1212 mm. Thickness  5.0mm​

พื้น pvc ระบบคลิ๊กล๊อค  ECO CLICK สินค้าใหม่เคลือบ UV 2ชั้น

Brands

Location

Contact

พื้น pvc ระบบคลิ๊กล๊อค  ECO CLICK สินค้าใหม่เคลือบ UV 2ชั้น

Call Center

02-349-7777

Web Site ที่เกี่ยวข้อง

 2018 ECOCLICK+

©

ALL RIGHTS RESERVED 

พื้น pvc ระบบคลิ๊กล๊อค

Menu

กระเบื้องยาง ECO CLICK สินค้าใหม่เคลือบ UV 2ชั้น